Wanneer geluid in een ventilatiesysteem geen geheimen meer voor je heeft en je ook alles al weet over de noodzaak voor onderhoud van een ventilatiesysteem, dan kan je de vraag stellen: waar moet nu nog op gelet worden bij de plaatsing? Het antwoord blijkt iets omvangrijker dan dat je op het eerste zicht zou denken.

Beperken van geluid is ook rekening houden met de aansluiting van de kanalen bij de ventilator of het stukje flexibel kanaal vlak bij het rooster. Dat kleppen geluid kunnen produceren, is snel duidelijk, maar dat een foute plaatsing van een geluidsdemper ook voor problemen kan zorgen is minder vanzelfsprekend.

Oplossingen voor geluidsbeperking zijn vaak een noodzaak. Maar... ze kunnen een hindernis voor onderhoud van de kanalen vormen. Een goede afstemming van alle componenten van ventilatiesysteem (residentieel of niet-residentieel) is essentieel voor tevreden gebruikers. Met deze presentatie is de basis gelegd voor een vernieuwde kijk op goede praktijk bij het ontwerpen en plaatsen van installaties.

Organisatie
Cedubo
Aandachtspunten bij de plaatsing van een ventilatiesysteem