2010-10-23

Moet je afentoe ook eens wat foto's delen. Het toevoerkanaal van mijn ventilatiesysteem begint al wat stofophoping te vertonen en bij het bouwen destijds (mijn eerste systeem) is er blijkbaar ook wat vuil in het kanaal terecht gekomen. Op de originele foto kan je dit zien liggen op de voorgrond.

Pulsiekanaal na 5 jaren gebruik

Voor het extractiekanaal zie je ook zonder de originele foto dat er best wel wat stof in het kanaal zit. Stilaan eens kijken naar een firma die mij de boel kan zuiver maken.

Extractiekanaal na 5 jaren gebruik